Resultat af undersøgelse, der testede, om nedsættelse af stivelse i foderet påvirkede mavesår hos hårdtarbejdende heste.
Publiceret d. 5. september 2018 af Kentucky Equine Research Staff,
Equine Mage Health:
Oversat og redigeret af Regulator Complete.

Omeprazol, foderændringer og mavesår hos heste

Omeprazol, der virker ved at nedsætte syreproduktionen i maven, er den eneste medicin, der har vist sig at helbrede mavesår hos heste.
Dyrlæger og fodereksperter anbefaler ofte, i den sammenhæng, ændringer i fodersammensætningen, for bedre at understøtte og dermed bekæmpe ESGD/mavesår.
(ESGD: Overordnet opdeles mavesårene, afhængigt af om de er placeret i den øvre, kirtelløse del af mavesækken (Equine squamous gastric disease, ESGD) eller i den nedre del, hvor mavesyren produceres (Equine glandular gastric disease, EGGD). Hvis placeringen af mavesåret ikke er diagnosticeret, så bruges den overordnede betegnelse “Equine gastric ulcer syndrome (EGUS)”. På denne måde er der bedre grundlag for at finde årsagen til mavesår i de forskellige dele af mavesækken.)
Målet med undersøgelsen var, at be- eller afkræfte teorien om, at anbefalingerne med at nedsætte stivelsesindholdet i foderet, rent faktisk hjælper hestene.
For at teste det, valgte forskerne 34 heste med en ESGD-score på 3 eller 4.
Vurderings/score-skalaen går fra 0=normal til 4.
En score på 3 betyder, at der er en stor, eller flere omfattende overfladiske, læsioner i mavesækken.
En score på 4 angiver omfattende områder med læsioner med dybe sår.

Hestene blev opdelt i grupper af 2, der hver især havde samme mavesårsscore.
Hestene blev opstaldet i samme stald, fik det samme foder og blev udsat for den samme arbejdsbelastning.

Efter en indledende gastroskopi/ kikkertundersøgelse fik den ene af ​​de to heste tildelt en diæt, med begrænset stivelsesindhold, mens den anden hest opretholdt den tidligere velkendte diæt.
Alle heste blev behandlet med omeprazol i fire uger.

Efter 4 uger med omeprazol blev anden gastroskopi udført på hestene.

Efter gastroskopien blev omeprazol tager fra samtlige heste.
De kommende 6 uger var dermed uden omeprazol.
Hestene fastholdt diæten dvs.:
Den ene, med begrænset stivelse, og den anden opretholdt den tidligere velkendte diæt.
Hestene forblev i arbejde gennem hele forløbet.
Da de 6 uger var gået, blev en tredje og sidste gastroskopi udført.
Herefter studerede forskerne forskellene i gastroskopifundene mellem undersøgelse
1 og 2, 1 og 3 og 2 og 3, for at sammenligne de to forskellige måder at fodre på.

Hos de heste, der havde opretholdt den tidligere velkendte diæt, viste resultaterne at:
der var betydelig forbedring fra 1. undersøgelse til 2. undersøgelse.
Ingen signifikant forskel fra 1. undersøgelse til 3. undersøgelse.
Og en væsentlig forskel mellem 2. undersøgelse og 3. undersøgelse.
Dvs. omeprazol nedsætter syreproduktionen i mavesækken, og dermed bedres mavesår.
Når omeprazol fjernes, og hestene fodres som sædvanligt, UDEN reduktion af stivelse, forværres mavesår igen.
Resultater gældende for den gruppe af heste, der var fodret med reduktion af stivelse i diæten, viste:
En signifikant forbedring fra 1. undersøgelse til 2. undersøgelse.
Væsentlig forskel fra 1. undersøgelse til 3. undersøgelse.
Og ingen væsentlig forskel mellem 2. og 3. undersøgelse.
Dvs. omeprazol nedsætter syreproduktionen i mavesækken, og dermed bedres mavesår.

Når omeprazol fjernes, og hestene fodres  MED reduktion af stivelse, opretholdes mavesårshelingen i mavesækken.

Med andre ord:
Resultater fra denne undersøgelse tyder på, at foderændringer, herunder reduktion af stivelse, kan være fordelagtige også for hårdtarbejdende heste, der har, eller har tendens til mavesår.

Læs hele artiklen her: Equine Stomach Health: Omeprazole, Diet Changes, and Ulcers

Har du spørgsmål til, hvordan du bedst kan fodre din højtydende hest, så den opretholder sin energi og arbejdsevne, på en stivelsesreduceret foderplan, så er du er altid velkommen til at kontakte os for gratis rådgivning!

Kontakt os gerne på info@regulatorcomplete.com