Tip om Elektrolytter

De fleste ved godt, at når hesten har svedt, så skal den have elektrolytter, men er det muligt at overdosere hesten med elektrolytter? Ja det er jo et rigtig godt spørgsmål her i de meget varme septemberdage. Tilskud af elektrolytter i fodret er for det meste, en del af hverdagen for højtydende heste. Tildelingen er jo altid et skøn, da instruktionerne, nogle gange kan være lidt snørklede at forholde sig til.  Hvordan ved jeg hvor meget hesten egentlig har svedt og hvis den får for meget af
elektrolytterne, skader jeg så hesten?

Hos Kentucky Equine Research har de undersøgt hvad der sker, hvis hesten får flere elektrolytter end den reelt har brug for. Konklusionen var at skulle det ske, vil hesten drikke mere vand for at fortynde koncentrationen af salte i cellerne og hvis hestens nyrer er sunde og velfungerende, så udskilles de overskydende elektrolytter og kommer ud via hestens urin og dermed er balancen genoprettet.  Så følger du producentens anbefalinger og altid giver hesten fri adgang til frisk vand, så kan den selv regulere det også hvis den får mere end den har brug for.

Husk

Giv ALDRIG elektrolytter på tom mave .
Har hesten sår i eller omkring munden, så skyld efter med koldt vand.
Bland elektrolytterne op i hestens foder.